توجه – یادداشت مطالعات خانواده امتحانات

توجه – یادداشت: مطالعات خانواده امتحانات نوجوانان دانشجویان عوارض مصرف فصل امتحانات وزارت بهداشت برگزاری امتحانات

گت بلاگز اخبار اجتماعی آموزش‌وپرورش کمک هزینه عائله‌مندی زنان مجرد را قطع می‌کند!

وزارت آموزش و پرورش بخشنامه اصلاح تاریخ اجرای قطع کمک هزینه عائله مندی مستخدمین زن مجرد را ابلاغ کرد.

آموزش‌وپرورش کمک هزینه عائله‌مندی زنان مجرد را قطع می‌کند!

آموزش وپرورش کمک هزینه عائله مندی زنان مجرد را قطع می کند!

عبارات مهم : آموزش

وزارت آموزش و پرورش بخشنامه اصلاح تاریخ اجرای قطع کمک هزینه عائله مندی مستخدمین زن مجرد را ابلاغ کرد.

به گزارش تسنیم ؛وزارت آموزش و پرورش بخشنامه اصلاح تاریخ اجرای قطع کمک هزینه عائله مندی مستخدمین زن مجرد را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه مورخ 7 اسفند 96 که در اجرای دادنامه مورخ 18 مهر 96 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نامه مورخ 5 خرداد 97 دیوان محاسبات کشور به آگاهی می رساند:

آموزش‌وپرورش کمک هزینه عائله‌مندی زنان مجرد را قطع می‌کند!

پرداخت کمک هزینه عائله مندی به مستخدمین زن مجردی که قبلا سابقه ازدواج نداشتند از تاریخ صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری «18 مهر 96» مجوزی ندارد و مورد نیاز است احکام قطع کمک هزینه عائله مندی افراد مشمول به تاریخ فوق اصلاح شود.

در همین باره فرحناز مینایی پور، مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت آموزش وپرورش گفت : اخیراً به دیوان عدالت اداری شکایت شده است است و هیئت عمومی دیوان حکم داده که حق عائله مندی صرفاً مشمول بر حال زنان سرپرست خانوار می شود و زنان مجرد مشمول دریافت آن نیستند. در سال های گذشته نیز به اشتباه حق عائله مندی به زنان مجرد پرداخت می شد و اگر بخواهیم به زنان مجرد این مبلغ را پرداخت کنیم مردان مجرد نیز مشمول آن می شوند و از سوی دیگر این پرسش مطرح است که مگر زنان مجرد عائله دارند؟

وزارت آموزش و پرورش بخشنامه اصلاح تاریخ اجرای قطع کمک هزینه عائله مندی مستخدمین زن مجرد را ابلاغ کرد.

او در پاسخ به این پرسش که ممکن است بعضی زنان مجرد سرپرستی پدر یا مادر مسن خود را عهده دار باشند، عنوان کرد: قانون به طور مشخص اعلام کرده است که حق عائله مندی صرفاً مشمول بر حال زنان سرپرست خانوار می شود، یعنی زنانی که همسر آنها از کار افتاده بوده و فرزندان تحت سرپرستی او قرار دارند و یا زنانی که همسر آنها فوت کرده است.

واژه های کلیدی: آموزش | تاریخ | دیوان عدالت اداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog